Vi skapar de bästa hållbara lösningarna för framtidens infrastruktur. Med över hundra verksamma år har vi redan varit med och byggt en stor del av den infrastruktur som idag knyter ihop människor, platser och länder.

OM OSS

HÅLLBART BYGGANDE


DT bygger varje år många skolor, badhus, kontor, sjukhus och bostäder och skapar därmed hållbara lösningar med stor samhällsnytta. Här listas några av alla våra koncept och produkter vi har att erbjuda våra kunder, allt från idrottshallar, badhus, kontor, logistikanläggningar, vägar, till skolor, bostäder och koncept för hållbart byggande och hållbar renovering.

FIXED WIRLESS

FIBRE-OPTIC

ADSL

Spetsiga fiberoptiska anslutningar med hastighet upp till 100 / 40Mbps


Snabba bredbandsanslutningar är tillgängliga för många områden med hastighet upp till 500 / 1000Mbps

Bredt tillgängligt ADSL2 + internet med hastighet upp till 18 / 1Mbps

STORA INFRASTRUKTURPROJEKT

ASFALT OCH BELÄGGNING

Samhället har behov av en fungerande infrastruktur och lägre koldioxidutsläpp. Deterga:s vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna och vi arbetar kontinuerligt för att minska branschens miljöpåverkan och utvecklar hållbara, kostnadseffektiva vägar inför framtiden. Vi tillverkar asfalt i en rad olika kvaliteter och med olika egenskaper, dels standardprodukter, dels specialprodukter. Våra asfaltsprodukter passar till allt från gator, garageuppfarter och cykelbanor till motorvägar och flygfält. De huvudsakliga produktområdena är bärlager, bindlager, slitlager och olika typer av kallt asfaltgrus.


#features#

IMAGE GALLERY

We’ll think that you will agree, it’s a handsome chap plus it’s easy on the bank balance too!

#

KONTAKT

#

© All rights reserved - Deterga


#

Helhetsansvar för infrastrukturprojektet

Entreprenörens team i det stora infrastrukturprojektet möter idag mycket höga krav på kompetens inom en rad områden: samverkan, design, inköp, teknik, VDC, hållbarhet, ekonomi, HR, projektstyrning, olika kontraktsformer och mycket mer. Förmågan att se möjligheterna och ta helhetsansvar är central.Samverkan från tidiga skeden gör att vi kan använda kompetens optimalt i projektet, minska riskerna och öka produktiviteten. I komplexa infrastrukturprojekt är det utan tvekan en styrka att vara branschledande på samverkansentreprenader. Att många av de stora projekt vi varit del av blivit färdiga före tidplan och under budget ser vi som ett kvitto på att bra samverkan ger resultat.

DETERGA

DETERGA ÄR IN I POWER TRANSMISSION & DISTRIBUTION SEKTOR SEDAN STARTEN AV PROJEKTET. DET ÄR BOLAGETS PRIMÄRA OCH STÖRSTA AFFÄRS UTVEKLING OMRÅDE

DET TILLVERKAS HELA SORTIMENTET AV TRANSMISSIONS LINE TOWERS SOM ANVÄNDS I KRAFTÖVERFÖRING OCH DISTRIBUTION (T & D).
VI ÄR STOLTA ÖVER VÅRA VÄLUTBILDADE, SKICKLIGA OCH SPECIALISERADE INGENJÖRER OCH TEKNIKER. VÅRA TILLVERKNINGSPROCESSER INNEFATTAR SKÄRNING, STANSNING OCH STÄMPLING, SKÄRNING, SVETSNING, BORRNING, BÖJNING OCH VARMGALVANISERING.

DEN HAR GALVANISERANDE BAD PÅ 7 M LÅNG OCH DESS GALVANISERINGSTEKNIK SÄKERSTÄLLER ATT KUNDEN UPPFYLLER KUNDANPASSADE KRAV. DESS PROCESSER SÄKERSTÄLLER HÖGA NIVÅER OCH PRODUKTIVITET.

TELEMASTER & EL- MASTER

VI BYGGER SVERIGES INFRASTRUKTUR


Email: info@deterga.se - Tel: 08-000-00-00
# #